top of page

Notulen jaarvergadering 2016

ODYSS klaar.gif

H.S.V. " O D Y S S E U S " 

Notulen Ledenvergadering Odysseus 2016

 

Datum : 14 april 2016
Aanwezig : Paul, Dick, Annie, Leen, Dik, Henk, Jos, Merlijn, Bryan, Michel, Joop, Henry, Maurits en Peter. Afgemeld : Rens, Melissa, Jolanda, Jasper, Martijn, Jordy, Cok, Sanne, Rebecca, Reinoudt en Wouter. 
De overige leden hebben geen bericht van afmelding gezonden. 

Opening 
Rinus heet de 14 aanwezigen van harte welkom. Er is een redelijke opkomst en het is goed om te zien dat ook de nieuwe leden aanwezig. Wat opvalt is dat leden niet meer zomaar wegblijven maar zich ook in meerdere mate netjes afmelden. 

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. 

Notulen 2015
Geen opmerkingen. 

Jaarverslag 2015
Geen opmerkingen. 

Financieel verslag 2015
Michel geeft aan dat het resultaat boekjaar 2014 ontbreekt. Charles antwoord dat dit te wijten is aan een bug in de programmatuur.
Michel geeft aan dat er in 2015 een negatief financieel resultaat is in de boeken waardoor de financiële situatie van de vereniging minder wordt als dit meerdere jaren voort duurt. Wat gaat de vereniging daar aan doen om dit te voorkomen. Charles antwoord dat dit wordt veroorzaakt door afschrijvingen op kosten afschrijvingen gebouwen. Michel bedankt voor de oplettendheid, we houden dit nauwlettend in de gaten. 

Begroting 2015
Geen opmerkingen. 

Wedstrijdverslag 2015
Walter heeft een zeer uitgebreid wedstrijd verslag gemaakt voor alle interne en externe wedstrijden. 

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Henk van Gurp en Dik Meijers hebben in februari 2016 de boeken gecontroleerd en zij stellen voor de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem gevoerde boekhouding. Dit wordt door de vergadering in algemene stemmen aangenomen. 


Benoeming kascommissielid
Henk van Gurp is aftredend. En wordt vervangen door Michel van Leemput. Paul van Vugt blijft reserve kascommissielid. 

Nieuwe bestuursleden
Er zijn dit jaar geen wisselingen in de bestuursfuncties.
In 2017 zijn Rinus en Hans aftredend. 

De taakverdeling blijft als volgt:
- Voorzitter Rinus Klijn
- Reserve voorzitter Charles van der Zande
- Penningmeester Charles van der Zande
- Secretaris Hans Schram
- Interne wedstrijden Rinus en Hans
- Externe wedstrijden Walter Spierenburg 

Aanmelding en opvang nieuwe leden wordt in eerste instantie gedaan door Hans Schram en Rinus Klijn. Het begeleiden van nieuwe en bestaande schutters is in principe de taak voor Leen Kool. 

Contributie
De NHB heeft de contributie verhoogd en dit wordt omgeslagen naar de leden. De leden gaan ermee akkoord. In 2015 is er in de vaststelling van de contributie voor het jaar 2016 voor de senioren en veteranen een foutje geslopen. Dit had € 164,50 moeten zijn in plaats van de huidige € 162,50. Dit wordt in 2017 gecorrigeerd.

De contributies voor 2017 zijn er tot op dit moment als volgt uit.

Senioren/veteranen 
- € 164,50 + € 3,00 indexering Odysseus + nog te vernemen mutaties van de NHB. 

Aspiranten/cadetten/junioren 
- € 102,25 + € 1,50 indexering Odysseus + nog te vernemen mutaties van de NHB. 

De juiste contributiebedragen zullen in december 2016 bekend worden. Deze contributie gaat in per 1 januari 2017. 

Clubkleding
Bij officiele NHB wedstrijden; dus ook de competities is het verplicht het club tenue te dragen. Dit geldt ook voor het Koningschieten. 

Het huidige clubtenue van Odysseus is: Geel poloshirt met Odysseus ruglogo

Marine blauwe sweater met Odysseus ruglogo

Lange broek in de kleur blauw marine; een jogging broek of dergelijke is niet toegestaan

Het ondershirt met lange mouwen ook in de kleur blauw marine


Trainingsavonden en wedstrijden
We hebben tijdens de jaarvergadering van vorig jaar al een goede discussie gehad over de invulling de trainingsavonden en de NHB competities. 
Wat de trainingsavonden (mogelijkheden) betreft hebben we vorig jaar gezamenlijk onderstaand voorstel gedaan. Dit is echter niet ten uitvoer gebracht.
De leden geven een aantal opties aan: meer alternatieve interne wedstrijdjes aanbieden tijdens een trainingsavond

eenmaal per maand een vaste avond voor techniek achter de handboogsport de optie om na het schieten en opruimen van de handbogen te kunnen darten. Het bestuur geeft aan dat dit tot uiterlijk 21.30 uur is

Punt 1 kan na de zomerstop wellicht beter worden ingevuld nu ook interne wedstrijdleider Hans meer vrije tijd heeft om dit in te richten. Ook kunnen er meer 18 meter wedstrijden/trainingen kunnen plaatsvinden. Zie ook de Den Braasem trofeee als optie.

Punt 2 wordt door Rinus uitgewerkt en zal naar verwachting een aparte avond worden. Dus niet op een reguliere trainingsavond. Diverse schutters hebben aangegeven zich op schiettechnisch gebied te willen verbeteren en tonen zich enthousiast.

Punt 3 wordt voorlopig uitgesteld omdat de leegloop nog steeds om 20.45 begint en er vanuit de leden nog weinig vraag naar is. De leden zouden hierin ook zelf met een pro-actief voorstel mogen komen dat in overleg met het bestuur zal worden bekeken.

Vraag blijft wel hoe we de leden kunnen enthousiasmeren voor deelname aan wedstrijden. Vorig jaar is door bestuur aangegeven dat als je lid wordt van een voetbal- of volleybalclub je automatisch deelneemt aan de competitie. Jos geeft echter aan dat als je lid bent van een tennisclub dit weer anders ligt. 

Odysseus heeft echter als doelstelling om als NHB club meer schutters te willen laten deelnemen aan NHB competities. Dit houdt ook in dat men vanaf nu verplicht is om een clubtenue aan te schaffen. Het bestuur doet daarom aan bestaande leden de oproep zich voorkomend jaar bij Walter op te geven voor één van de NHB competities. 

Bij nieuwe leden zal dit bij de introducties sessies een vast punt zijn dat wordt aangegeven. Dit wordt nu dus minder vrijblijvend voor leden. Voor nieuwe leden zal in overleg met Leen en het bestuur worden beoordeeld of een schutter vaardig genoeg is en kan deelnemen aan een competitie. Uitgangspunt is ook dat de externe wedstrijd vaak een beter leermoment is dan een interne training. 

 

Plannen 2016 

Onderhoud accommodatie 

Wat is er nog te doen: in april/mei wordt er ook voor de banen 4 tot en met 6 een verrijdbare kar gemaakt waarmee op 18 meter kan worden geschoten (gereed april 2016)

De gehele achterwand zal in zijn geheel worden voorzien van een beschermende afwerklaag waardoor missers niet direct schade aan de pijlen oplevert (gereed 09 mei 2016)

Vervangen vangpoorten langs de baan

Onderhoud vangpoorten boven de baan

Opnieuw betegelen onder de schietluiken (gereed april 2016)

Doelenhok van nieuwe deuren voorzien

De sponningen van de schietluiken kantine aan de buitenzijde verven

Onderhoud buitenterrein; grassteken, tegels met hoge druk schoonspuiten, snoeiwerkzaamheden

 

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden wordt nog een datum gepland.
Hulp van leden is uiteraard nodig. Vele handen maken licht(er) werk. Het bestuur zal juni t/m september wederom een beroep doen op de leden om te komen helpen. Een goede verdeling schilders en groenvoorziening zorgt voor een gezellige en goede mix op dergelijke zaterdagochtenden. Wees sportief en geef jezelf op. 

55+ (veteranen) schieten
Na de zomerstop gaan we met deze nieuwe activiteit starten. Dit zal plaatsvinden op een woensdagmorgen en om te beginnen eenmaal per maand. 

Opvang nieuwe leden
Op dit moment worden er geen introductiesessies gestart. We hebben voldoende leden op dit moment. Er is een wachtlijst van 7 personen. De eerstvolgende sessie zal met het huidige verloop binnen het ledenbestand niet eer zijn dan oktober 2017. 

Michel geeft aan dat als we meer leden zouden hebben we ook meer inkomsten zullen hebben. Hetgeen de jaarrekening ten goede zou komen. Een extra trainingsavond zou dan een optie zijn. Dit voorstel is voorgaande jaren ook door een aantal leden geopperd. Het bestuur ziet dit vooralsnog niet als de geschikte oplossing. Dit komt mede doordat bij officiële interne wedstrijden er dan een probleem is met de beschikbare ruimte en schietbanen. 

Belangrijke data 

Nakamp 2016
De datum voor de nakamp 2016 is 28 april. 

Koningschieten
Zaterdag 8 oktober 2016 is Koningschieten. Aanvang 13.00 uur.
Huldiging en bijbehorend etentje ’s-avonds. 

Kerstverschieting
De kerstverschieting is op vrijdag 16 december 2016 met eten. 

Openingstijden zomer- en wintermaanden
Vanaf 11 juli t/m14 augustus 2016 is het clubgebouw gesloten. Het gebouw is deze periode wel geopend voor onderhoudswerkzaamheden.

Op vrijdag 8 juli 2016 is er voorafgaand aan de zomerstop een barbecueavond. Leden betalen een kleine bijdrage. Partners zijn tegen betaling toegestaan en zeer welkom.

Dinsdagavond 16 augustus is dan weer de eerste trainingsavond.

Winterstop van maandag 19 december t/m 2 januari 2017. Eerste trainingsavond is 3 januari 2017.

Den Braasem Trofee op zondag 19 maart 2017 – aanvang 10.00 uur, voorafgaand door een gezamenlijk ontbijt.

Vierdaagse 2017 in de maanden januari en februari. Loting tijdens de Kerstverschieting. 

 

Site Odysseus
Rinus is nog steeds bezig om de site te verfraaien. www.handboogverenigingodysseus.nl
Verbeterpunten aan Rinus zenden.
De site wordt elke week door Rinus bijgewerkt met het laatste nieuws en de lotto.
Peter vraagt of de site is getest voor toepassing op de mobiele telefoon. Het lukt niet bij hem. Rinus zegt dat dit geen probleem zou moeten zijn.


Walter bedankt voor het inzenden van de wedstrijdverslagen voor de website. 

Rondvraag
Annie – stuurt iedereen een verjaardagskaart. Zou zelf ook wel een kaartje willen ontvangen, ondanks het feit dat ze op 7 april al naar de camping is

Leen – vraagt of Odysseus bereid is om een boek over Koreaanse handboogschutter aan te schaffen. De prijs is euro 139,00. Wij vinden dit te duur. Henk wil zijn exemplaar beschikbaar stellen en legt dit achter de bar met een intekenlijst.

Bryan- verzoek de 18 meter baan meer te gebruiken bij trainingen. Dit wordt meegenomen door de interne wedstrijdleiders.

Dick – Klacht over verlichting doelenhok. Rinus geeft aan dat de oorzaak is dat de oude lampen met 100 watt niet meer leverbaar zijn. Alleen nog 60 watt. LED verlichting is geen goed alternatief. We gaan een test doen bij de trainingen om ook de lampen in de schietkarren te gebruiken.

Henk - Wil wederom het bestuur danken voor hun inzet afgelopen jaar.

De voorzitter feliciteert Bryan en Henk met de recent behaalde PR.

Om 21.10 wordt de vergadering door de voorzitter afgesloten en worden de aanwezigen bedankt voor hun komst en bijdrage. 

Secretaris

Hans Schram

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page