top of page

De basis uitrusting

ODYSS klaar.gif

In dit hoofdstuk wordt de basisuitrusting summier weergegeven. Ook hier geldt: "Profiteer van de mensen met ervaring" 

De Boog 
We kunnen 3 basistypen onderscheiden; 

De Rechte Boog
Dit type is al sedert vele jaren in gebruik, maar wordt meer en meer verlaten voor de modernere boog. Vanaf de middeleeuwen is deze boog nauwelijks veranderd. Een aantal schutters proberen dit traditio­nele wapen weer de charme te geven die het toekomt. We noemen dit thans "Bar-Bow". 

De Recurve Boog
Deze moderne boog bestaat uit drie delen, waarvan het middenstuk van hout of een metaallegering is. De latten kunnen van fiber, carbon of glas zijn. Deze boog is belast tegen langdurig gebruik in de diverse weersomstandigheden. Een eenvoudige versie van dit type is vooral geschikt voor de aspirantschutter. 

De Compoundboog
Dit type werd ontwikkeld in de V.S. Door het aanwenden van een ingenieus systeem van katrollen en hefbomen werd een boog ontwikkeld die de bij het aantrekken benodigde kracht aanmerkelijk verminderd. Deze boog kent de laatste jaren een aanmerkelijke vooruitgang. 

De Booglengte

De booglengte wordt gemeten vanaf de inkeping (daar waar de pees de boog raakt) langs de buitenzijde en door de ziel van het middenstuk. De lengte varieert meestal van 62 tot 70 duim (inch). 
De lengte moet geschikt zijn voor je lichaamslengte, kracht en trek­lengte. 

De Treklengte
De treklengte is afhankelijk van de armlengte. Deze lengte gaat bepalen hoeveel kracht er van de boog wordt gebruikt. Hoe groter de treklengte, hoe sneller de pijl de boog verlaat. De treklengte wordt bepaald met een uitgetrokken boog. 

Treklengte 24" booglengte 60 tot 64"
Treklengte 25-26" booglengte 65 tot 66"
Treklengte 27-28" booglengte 67 tot 68"
Treklengte 29-+" booglengte 69 tot 70" 

Het Trekgewicht
Een belangrijke eigenschap van een boog is zijn vermogen. We noemen dit het trekgewicht. Het trekgewicht wordt uitgedrukt in pounds (1lbs = 453,5 gram) en wordt gemeten bij een treklengte van 28". Het kan variëren van 10 tot 60 lbs. 

Linkse En Rechtse Bogen
Er worden bogen voor links-en rechtshandigen vervaardigd. De keuze wordt hoofdzakelijk bepaald door het dominante oog. Het dominante oog is het oog waarmee we mikken. We kunnen dit uitproberen door een vel papier, met in het midden een gaatje van rond 2 cm, met twee handen gestrekt voor ons te houden. Vervolgens kijken we met beide ogen door het gaatje waarna we het papier langzaam naar onze ogen halen. Het oog waar het gaatje voor uitkomt is dan het dominante oog. 

De Pees 
De pees op je boog is tegenwoordig van een sterke kunststofvezel gemaakt. Het middenstuk van de pees is extra omwikkeld. Op dit gedeelte zit de trens, de plaats waar de pijl genokt wordt. Deze extra omwikkeling mag overigens niet voor het richtvenster zitten. De lengte van de pees heeft te maken met de lengte van de boog. 

De Handgreep
De meeste bogen hebben tegenwoordig een uitsparing voor de hand. Bogenbouwers hebben in de loop der jaren ervaringen opgedaan welke greep het prettigst is. Het resultaat herinnert aan de greep van een pistool.

Pijlsteun
Dit kleine, zeer belangrijke onderdeel zorgt ervoor dat de pijl met zo min mogelijk wrijving de boog verlaat. Het is dan ook zaak regelmatig te controleren hoe de conditie van de steun is. Een tip:"bezuinig niet op dit attri­buut".

Het Vizier
Het vizier is een hulpmiddel om op een doel te mikken. Bij een vizier van een boog speelt de vorm van je gezicht een grote rol. Niet of je een rond, smal, hoekig of ovaal gezicht heeft, maar van de ogen tot de kin is van belang. Deze bepaalt namelijk hoe het vizier moet worden ingesteld. Ook is bepalend hoe groot het trekgewicht van de boog is. Je kunt je voorstellen dat een zwaardere boog een andere vizierafstelling heeft dan een lichtere. De parabool die de pijl dan maakt is anders.

De Pijl
Over pijlen kan je een heel boek schrijven. Nog steeds komen er nieuwe snufjes op de markt. Voor indoor wordt nog steeds het meest met aluminium pijlen geschoten. Bij de outdoor wedstrijden kom je de carbon pijlen in al hun varianten tegen. De keuze van de pijl hangt af van de volgende factoren t.w.: treklengte, trekgewicht, booglengte, puntkeuze en veerkeuze. Wanneer je de nieuwste ontwikkelingen wilt blijven volgen en gebruiken, dan zal je een stevig budget moeten hebben. De pijlen kunnen het boogschieten tot een dure sport maken. Raadpleeg daarom een ervaren schutter met de keuze van je pijlen.

De Vingertap
De vingertap is meestal van leer gemaakt. Het leer beschermt tijdens het spannen behalve de middelvinger ook de ring en wijsvinger. De tap lijkt niet zo belangrijk, maar hij is dat wel. Hij behoedt je voor pijnlijke blaren die kunnen ontstaan doordat de dunne pees met grote snelheid langs je vingers schiet.

De Armbeschermer
De armbeschermer heeft als functie je arm te beschermen wanneer de boogarm een keer niet goed staat. In principe zal bij een goed schot de armbeschermer onaangeroerd blijven, maar wanneer het fout gaat, dan kunnen er behoorlijke beschadigingen aan de huid ontstaan die tevens behoorlijk pijnlijk kunnen zijn. Daarbij komt dan nog dat de angst er goed inzit. Soms kom je wel eens een stoere schutter tegen die zonder deze beschermer schiet, doch laat je niet verleiden dit ook te doen.

Het Doel
Naar gelang de aard van het schieten wordt op verschillende doelen geschoten. Zo wordt er geschoten op blazoenen. De geschoten pijlen moeten geremd, opgevangen en gestopt worden teneinde herstel toe te laten. Voor dit doel worden dan ook doelpakken van verschillende materia­len gebruikt. Het meest voorkomende is stro, geperst in platen of balen. 


 

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page