top of page
Informatie Pagina
ODYSS klaar.gif

MATERIAAL:

Op de vereniging is oefenmateriaal aanwezig waarvan door kandidaat leden gedurende 2 maanden gratis gebruik kan worden gemaakt. Na deze periode moet je besluiten of je lid wordt. Er wordt dan van je verwacht dat je zelf passend materiaal aanschaft. Het bestuur kan je daarbij helpen. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg met het bestuur, tegen vergoeding, het materiaal langer gebruikt worden.

 

VEILIGHEID:

De handboogsport is niet gevaarlijk als iedereen zich aan de regels houdt. De belangrijkste zijn;

Trek alleen de boog uit wanneer je aan de schietlijn staat en alleen in de richting van het doel. Dit geld ook als er geen pijl op de boog zit. Schiet alleen als de rode lampjes gedoofd zijn en er een geluidssignaal geklonken heeft.
Blijf een meter achter de schietlijn als je niet aan de beurt bent.
Voer een sociale controle uit, als leden zich hier niet aan houden en wijs ze hier zo nodig op.

 

TRAININGEN:

Op dinsdagavond en donderdagavond kan er getraind worden tussen 19.00 en 22.00 uur. De start van je training moet voor 20.00 uur zijn. Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er een beperkte openstelling. Bij voldoende belangstelling kan in overleg op zondagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur getraind worden.

 

INTERNE WEDSTRIJDEN:

Binnen de vereniging worden diverse interne wedstrijden georganiseerd. Hieraan kan ieder lid gratis deelnemen. Veel van deze wedstrijden worden eenmaal per jaar georganiseerd, bijvoorbeeld het koningsschieten, vierdaagse, kerstverschieting, den Braasemtrofee en de paasverschieting. Ook is er een interne competitie die gedurende de maanden november, december en januari lopen.

 

COMPETITIE:

Ieder lid kan zonder extra deelnamekosten meedoen aan de competities van de Nederlandse Handboogbond (N.H.B.), die jaarlijks worden gehouden van september t/m april. Hierin is het mogelijk om individueel maar ook in teamverband deel te nemen. 
Voor deelname aan deze wedstrijden dient men zich van tevoren aan te melden bij de wedstrijdleider van Odysseus.

 

OVERIGE WEDSTRIJDEN:

Buiten interne wedstrijden van de N.H.B. competities bestaat voor leden de mogelijkheid om deel te nemen aan allerlei evenementen die door andere verenigingen, of door de N.H.B. worden georganiseerd. Voor deze wedstrijden zal men zich zelf moeten inschrijven bij de organiserende vereniging. Voor deze wedstrijden wordt vaak inschrijfgeld gevraagd, dat door de deelnemers zelf moet worden betaald. Informatie over deze wedstrijden vindt je op het publicatiebord van de vereniging en in het bondsblad van de N.H.B.

 

BAR:

De bar in het clubgebouw is geopend tijdens de trainingen en bij wedstrijden die in het clubgebouw worden gehouden. Je wordt vriendelijk verzocht om na elk bezoek met zoveel mogelijk gepast geld af te rekenen. De dienstdoende barmedewerker heeft ten alle tijden het recht om de verkoop van consumpties te weigeren. Een ieder dient op de hoogte te zijn van onze huisregels. Deze zijn zichtbaar opgehangen in de kantine.

 

ROKEN:

Het is niet toegestaan in het clubgebouw te roken.

 

PARKEREN:

Bij de kantine is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Parkeer de auto netjes en laat geen waardevolle spullen achter in de auto.
Zet je fiets goed op slot. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

 

LIDMAATSCHAP:

Door inlevering van het aanvraagformulier en het ondertekenen hiervan, bent u na ontvangst van het inschrijfgeld lid van handboogvereniging Odysseus en NHB.

De contributie is per jaar als volgt;

Personen vanaf 18 jaar euro 206.00

Personen tot 18 jaar euro 123.00

Inschrijfgeld/borg euro 68.00

Het inschrijfgeld wordt geretourneerd bij het verlaten van de vereniging als alle verplichtingen voldaan zijn.

De betalingen kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de penningmeester, na ontvangst van de nota.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page