top of page

Button fijn afstelling

ODYSS klaar.gif

Enkele punten vooraf: 

Deze test is voor rechtshandige schutters, voor de linkshandige gaat alles net andersom.

Het maakt niet uit waarvan het doelpak gemaakt is en of het hard of zacht is.

Om te beginnen lijnt je de pees uit op het midden van de limbs en draai je de button naar binnen of naar buiten, totdat de pees, van achter af gezien, op het midden van de pijl te zien is.

Ga nu op ± 10 meter staan en schiet drie gevederde pijlen in het pak. Richt steeds op hetzelfde punt en maak er een mooie groep van.

Schiet nu een rechte pijl zonder veren in het pak (blijf op het zelfde punt mikken), deze pijl zal nu, omdat hij niet door veren wordt uitgericht, sterk overdreven, dus erg duidelijk, de eventuele fout kenbaar maken.

Begin nu met het vaststellen van het nokpunt. Zit je kale pijl hoger als de basisgroep, dan staat het nokpunt te laag. Zit je kale pijl lager dan de basisgroep, dan staat het nokpunt te hoog. 

Dit kun je veranderen door de trens op de pees hoger of lager te plaatsen.

Nu zit de kale pijl op gelijke hoogte als de basisgroep, maar zit daar links of rechts van, nu komt de button dus nog aan de beurt. Zit hij links dan staat hij te stijf, verminder de veerspanning. 

Zit hij rechts dan staat hij te slap, vermeerder de veer spanning.

Men kan als men op 10 meter de kale pijl prachtig in de basisgroep kan krijgen, opschuiven naar 15 meter en dan naar 20 meter, om de test te herhalen (zie ook het " bepalen van de nokpunthoogte "). 

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page