top of page

De fouten en oplossingen

ODYSS klaar.gif

In theorie kun je nu staan, spannen, richten, lossen en op de juiste manier ademhalen. Toch is het mogelijk dat het nog niet helemaal gaat zoals je wilt. Wees niet ongerust, velen hebben dezelfde ervaring gehad. Misschien kan de nu volgende lijst met de meest voorkomende fouten en de bijbehorende oorzaken je verder helpen om je zwakke punten op te sporen.

De meeste fouten worden gemaakt door:
de boog te stevig vast te houden
een te gespannen trekhand
onzuiver ankeren
verslapping van de concentratie tijdens het lossen
niet na te richten
opkijken na het lossen

Onderstaand kun je zien wat de mogelijke oorzaken zijn of kunnen zijn als pijlen op een bepaalde plaats als een groep op het blazoen terecht komen. 

 

Fout: Pijlen Treffen Midden-Boven

Mogelijke oorzaken;

Boog te hoog gehouden

Pijl te hoog gericht

Plotselinge beweging of ruk

Pijl lag op de pijloplegger

Trekhand voor het lossen naar beneden bewogen

Overtrekken van de boog

Mond open, ankerpunt op de kin los

 

Mogelijke remedies;

1. Tijdens het lossen letten op de boogarm, ernaar kijken

2. Vingers meer spreiden op de pees

3. Vingers meer ontspannen bij het trekken vóór het lossen

vervolg fouten en hun oorzaken

4. Controleren of de pijl op de oplegger ligt

5. Tijdens het schot met de wijsvinger de kin aanraken

6. Eerder lossen, vizier bijstellen

7. Opletten dat de mond gesloten is, wijsvinger stevig onder de kin drukken

 

Fout: Pijlen Treffen Rechtsboven 

Mogelijke oorzaken;

Voor het lossen de boog naar rechts laten overhellen

Elleboog van de boogarm niet voldoende gestrekt

Boog naar links geschoven

De trekvingers gelijkmatig belast

 

Mogelijke remedies;

De positie van de boogarm controleren

Boogarm recht houden

Trekarm meer ontspannen

De trekvinger moeten als volgt belast zijn;

wijsvinger - gemiddeld

ringvinger -licht

 

fout: pijlen treffen links boven

Mogelijke oorzaken;

Lichaam achterover gebogen

Te lange pees, te stugge pijl

Met de vingers de pees plotseling naar buiten getrokken

Pees is tegen de arm gekomen

 

Mogelijke remedies;

Rechte houding oefenen

Kortere pees of minder stugge pijl gebruiken

Tijdens het lossen met de wijsvinger langs de kin glijden

Elleboog van booghand naar buiten draaien, zodat peesbaan vrij is


Fout: Pijlen Treffen Linksboven

Mogelijke oorzaken;

Te zacht schot

Rugspieren niet gespannen

Te lang wachten met lossen bij maximale spanning

Lichaam achterover gebogen

Plotselinge beweging

Boog met gesloten hand krampachtig vastgehouden

Verkrampte vingers aan de trekhand

 

Mogelijke remedies;

Meer spanning in rug en schouders

Rugspieren meer gebruiken

Gelijkmatig trekken, boogarm stabieler houden

Controleren of je wel rechtop staat, voeten anders plaatsen

Vingers tijdens het spannen en voor het lossen meer ontspannen

Boog losser vasthouden

Vingeroefeningen met de trekhand doen

 

Fout: Pijlen Treffen Rechts

Mogelijke oorzaken;

Booghand naar buiten gebogen

Elleboog van boogarm niet gestrekt

Pees te kort, pijl te slap

 

Mogelijke remedies;

Handgreep rechts vastpakken

Elleboog van boogarm verder trekken

Stuggere pijlen of langere pees gebruiken

 

Fout: Pijlen Treffen Middenonder

Mogelijke oorzaken;

Boog voor het lossen laten vallen

Pees raakt de armbeschermer

Niet ver genoeg uitgetrokken

Niet nauwkeurig geankerd

Voorwaartse beweging tijdens het lossen

Vizier te hoog afgesteld

 

Mogelijke remedies;

Tijdens het lossen de boogarm controleren

Elleboog naar buiten draaien of booghand beter plaatsen

Let op het volledig uittrekken

Let op het nauwkeurig ankeren aan de kin

De pees beter vasthouden, spanning rugspieren handhaven

Instelling van het vizier controleren

 

Fout: Pijlen Komen Linksonder

Mogelijke oorzaken;

Boog tijdens het lossen naar linksonder bewogen

Ankerpunt bevond zich niet recht onder de kin

Lossen met te ontspannen trekhand (peeshand)

 

Mogelijke remedies;

Kijken naar de boogarm ter controle

Ankeren onder het midden van de kin

Rugspieren gespannen houden tot na het lossen

 

Fout: Pijlen Komen Rechtsonder

Mogelijke oorzaken;

Krampachtige trekhand

Te vroeg gelost

Gelost met voorwaartse beweging en zijdelingse beweging

Onvoldoende narichten

 

Mogelijke remedies;

Hand tijdens het trekken zo ontspannen mogelijk houden

Langzamer trekken, lichaam meer spannen

Spanning in rug en schouders handhaven. controleer of tijdens het 

lossen de boogarm wel rustig gericht blijft staan

In dezelfde houding narichten.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page