top of page

Klik op de button om het invulformulier in te vullen.

ODYSS klaar.gif

BELANGRIJK OM TE WETEN.

Door de lange sluiting van ons clubgebouw vanwege de Corona, is het aantal inschrijvingen nieuwe leden fors opgelopen. U kunt het invulformulier invullen en uw vraag stellen hoe het ervoor staat. We zijn een kleine club en beperkt in het aantal leden wat we kunnen hebben. Houdt deze pagina in de gaten voor als we meer ruimte hebben.


Compoudbogen zijn bij onze vereniging alleen toegestaan indien deze niet zwaarder is dan 40 pound.
Compoundbogen schieten alleen op een daarvoor bestemd blazoen.

Dit vanwege de harde inslag die deze bogen hebben. Onze doelpakken zijn daar niet op berekend.

 

Het schieten met een Bare Bow is bij ons om veiligheidsredenen niet toegestaan.


Dat betekent dat je alleen met een recurve boog lid van onze vereniging kunt worden. 

Om lid te worden van onze handboogvereniging, moet u eerst deelnemen aan een aantal introductieavonden. Deze bestaan uit 3 Intro-avonden waarbij de eerste wordt gehouden op een maandagavond en de 2 andere op een donderdagavond. De sessies lopen van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Om deel te nemen aan deze instructieavonden wordt een bijdrage gevraagd van 15 euro. Dit bedrag moet voldaan worden voor aanvang van de eerste instructieavond. Dit bedrag wordt bij het aangaan van een lidmaatschap in mindering gebracht. Bij geen lidmaatschap vind er geen restitutie plaats. 

Schutters die al eerder als lid van een andere handboogvereniging ervaring hebben opgedaan met de handboogsport kunnen in goed overleg met het bestuur eerder instromen zonder aan deze Intro-avonden deel te hoeven nemen, mits men dit toch wil.

Houd er rekening mee dat een aantal weken na de instructieavonden, u een eigen handboog moet aanschaffen. De prijzen hiervan beginnen bij zo'n 300 euro. 

 

Competitie deelname

Odysseus is aangesloten bij de NHB (Nederlandse Hangboog Bond) en net als bij iedere andere sportvereniging nemen wij deel aan de landelijke competitie die door de NHB jaarlijks wordt aangeboden. In overleg met de wedstrijdleider en trainer wordt je voor deelname aan deze competitie opgegeven aan de NHB. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte. Een verenigingstenue is daarbij verplicht. 

De Voorwaarde voor deelname aan de instructie avonden zijn:

Maandagavond/donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. 

Instructie door twee of drie ervaren schutters van Odysseus.

Tijdens een deel van de avond wordt aandacht besteed aan de theorie omtrent het handboog materiaal.

Eventueel aangevuld met dvd of video beelden.

De huisregels worden besproken.

De potentiële leden kunnen tijdens de instructieavonden schieten met materiaal van Odysseus.

Na 3 weken wordt door de beoordelingscommissie (minimaal twee hoofdinstructeurs) beoordeeld of het potentiële lid geschikt is om toe te treden als schutter tot onze vereniging.

De instructeurs kunnen een nieuw lid ook eerder aangeven dat het verstandiger is om de training niet verder voort te zetten.

Wanneer een potentieel door de beoordelingscommissie niet geschikt wordt geacht, zal de bijdrage retour betaald worden. 

Indien de schutter geschikt wordt geacht dan krijgt hij/zij, desgewenst, een advies over het aan te schaffen materiaal.

Het materiaal kan via Odysseus met korting worden aangeschaft.

De potentiële schutter kan ook zelf aangeven niet verder te willen. (In dit geval vindt er geen restitutie plaats van de bijdrage)

Het potentiële lid krijgt, indien nodig, nog 2 weken de gelegenheid om met materiaal van Odysseus te schieten.

Als na 6 weken de schutter nog geen materiaal heeft dan kan hij/zij nog maximaal 2 weken met materiaal van Odysseus te schieten tegen betaling van € 10,00 per avond.

Als de nieuwe schutter na 8 weken nog geen eigen materiaal heeft dan kan hij/zij pas weer komen schieten als hij/zij wel over eigen materiaal beschikt.

Na de 3 instructieavonden gaat hij/zij op de reguliere trainingsavonden schieten, waarbij beperkte begeleiding uiteraard aanwezig blijft.

Na de eerste 4 weken wordt het nieuwe lid door de beoordelingscommissie bij de secretaris en de penningmeester aangemeld als lid en wordt de factuur voor de restant jaarcontributie en borg gezonden.

Er wordt naar gestreefd dat nieuwe leden minimaal 15 jaar oud zijn. 

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page