top of page

Schieten met een klikker

ODYSS klaar.gif

Een onmisbaar attribuut bij het handboogschieten is de klikker.

Hij bestaat uit een stukje bladveer gemonteerd aan de binnenkant van het venster door middel van een schroef.

De klikker zorgt ervoor dat de exacte trekindicatie verkregen wordt en er zo zorg voor draagt dat de pijl met dezelfde kracht de boog verlaat.

Geen enkele andere trekindicatie is zo zuiver als dit onooglijk stukje metaal. 's Werelds beste schutters zijn het er unaniem over eens dat scores hierdoor verbeteren.

Verder zal de klikker gaan fungeren als een loslaat bevel.

Het juiste evenwicht vinden tussen het gericht staan en het lossen is dan ook van groot belang en zal ook het moeilijkste zijn van het schieten op deze wijze. Het beheersen van een juiste klikker techniek vereist een grondige oefening en een inzicht in wat er moet gebeuren om een juiste kliktechniek te verwerven.

Over wat de beste manier is om op deze wijze te schieten is men het nog niet helemaal over eens.

De ene groep zegt dat de punt van de pijl eerst op de klikker getrokken moet worden en in de positie richten, terwijl een andere groep zegt dat het beter is om al richtend de pijl door de klikker heen te trekken.

Wat de beste techniek is weet ik niet, ik denk dat de beste methode die is die jou het beste ligt.

Ik kan me voorstellen dat het schieten op deze wijze voor sommige een onmogelijke zaak is.

Het is dan verstandig om een spiegeltje als trekindicatie te gebruiken.

(zie volgend stukje)


Een trekindicatie op welke wijze dan ook is zeer belangrijk en verhoogt de scores en zo ook het plezier in het handboogschieten.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page