De huisregels van Odysseus
ODYSS klaar.gif

Algemene regels: 
1. Alle aanwijzingen van bestuursleden en/of barmedewerker, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. 
2 . Het is verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapen- en drugbezit. 

3 . Consumpties dienen aan het einde van de training afgerekend te worden. 

4 . Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 16 jaar. 

5. Sterke drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. 

Het is verboden: 
1 . drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen, 

2 . wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben (uitzondering eigen handboog), 
3 . diefstal of vernielingen te plegen, 

4 . goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen), 

5 . geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, 

6 . discriminerende opmerkingen te maken, 

7 . door woord en gebaar iemand seksueel te intimideren, 

8 . beledigingen te uiten. 

Het is niet toegestaan: 
1 . eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, 

2 . glaswerk mee naar buiten te nemen (met uitzondering van het terras), 

3 . geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de kantine. 

De toegang kan geweigerd worden als u: 
1 . aangeschoten of dronken bent, 

2 . de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven), 

3 . niet meewerkt aan controle op wapens en drugs. 

Bij het plegen van misdrijven: 
1 . wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen, 

2 . wordt te allen tijden de politie ingeschakeld, 

3 . doen wij aangifte of dienen een klacht in. 

Bij niet naleven van onze huisregels: 
1 . wordt u uit de kantine verwijderd en zal u de toegang worden geweigerd. 

 

Het bestuur

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg