top of page
De huisregels van Odysseus
ODYSS klaar.gif

Algemene regels: 
1. Alle aanwijzingen van bestuursleden en/of barmedewerker, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. 
2 . Het is verplicht medewerking te verlenen bij controle op wapen- en drugbezit. 

3 . Consumpties dienen aan het einde van de training afgerekend te worden. 

4 . Alcoholhoudende drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 16 jaar. 

5. Sterke drank wordt niet verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. 

Het is verboden: 
1 . drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen, 

2 . wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben (uitzondering eigen handboog), 
3 . diefstal of vernielingen te plegen, 

4 . goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen), 

5 . geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, 

6 . discriminerende opmerkingen te maken, 

7 . door woord en gebaar iemand seksueel te intimideren, 

8 . beledigingen te uiten. 

Het is niet toegestaan: 
1 . eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen, 

2 . glaswerk mee naar buiten te nemen (met uitzondering van het terras), 

3 . geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de kantine. 

De toegang kan geweigerd worden als u: 
1 . aangeschoten of dronken bent, 

2 . de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven), 

3 . niet meewerkt aan controle op wapens en drugs. 

Bij het plegen van misdrijven: 
1 . wordt u aangehouden en worden relevante goederen in beslag genomen, 

2 . wordt te allen tijden de politie ingeschakeld, 

3 . doen wij aangifte of dienen een klacht in. 

Bij niet naleven van onze huisregels: 
1 . wordt u uit de kantine verwijderd en zal u de toegang worden geweigerd. 

 

Het bestuur

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page