top of page
IMG-20230411-WA0006.jpg

Verslag Vierdaagse 2023

IMG-20230411-WA0004.jpg
IMG-20230411-WA0002.jpg
ODYSS klaar.gif

Afgelopen periode hebben 14 schutters van Odysseus weer mee gedaan aan de jaarlijkse vierdaagse. Onder hen, waren 3 nieuwe leden, die gelijk met volle enthousiasme mee wilden doen aan deze wedstrijden serie.

Dit jaar was voor het eerst dat er ook compound schutters meededen aan de vierdaagse. Het leuke, met de loting werden 2 van hen als koppel geloot en was er dus een volledig compound koppel. De andere compound schutter werd geloot met een recurve schutter.

Alle schutters kregen individueel een gemiddelde aangewezen voor de 4 scores en als koppel kreeg je ook een gemiddelde die zo goed mogelijk geschoten moest worden.

Na een aantal weken, met daarin de mogelijkheid om zo goed mogelijk te eindigen voor de Min of Plus nakamp, hebben we afgelopen dinsdag 11 april de nakampen kunnen verschieten.

In de Min nakamp (de groep waarin schutters zitten die niet het gemiddelde hebben kunnen schieten) waren er 5 schutters en in de Plus nakamp (de groep waarin schutters zitten die over het gemiddelde geschoten hebben) waren er 7 schutters die de strijd aangingen om te bepalen wie er zou winnen. Bij de nakamp krijgt elke schutter een nieuw gemiddelde aan de hand van de 4 voorafgaande wedstrijden, hierbij is het de bedoeling om zo hoog mogelijk boven het nieuwe gemiddelde te komen.

Ondanks dat de avond qua scores wat minder was, was de opkomst en de gezelligheid van het grootste belang.

De uitslagen waren als volgt:

MIN nakamp:

Schutter: Oude Score:  Nieuwe Score:  Geschoten tijdens nakamp:  Totaal + of – van nieuwe score:

Cok           135                      132                             120                                    -12

Rinus         120                      106                    Niet afgeschoten 

Kors           120                      112                             100                                    -12

Raimondo   90                        82                        Afgemeld 

Leen          120                      116                              105                                    -11

 

Leen is de winnaar van de MIN nakamp, doordat hij het dichtste bij zijn gemiddelde geschoten had.

 

PLUS nakamp:

Schutter: Oude Score:  Nieuwe Score:  Geschoten tijdens nakamp:  Totaal + of – van nieuwe score:

Jos            120                      122                             114                                     -8

Hans         120                      122                             123                                     +1

Dik           120                       120                             109                                    -11

Maurits     105                       111                             105                                     -6

Bryan       135                       140                             138                                     -2

Jerry        120                       127                         Afgemeld 

Michel      120                        124                             125                                     +1

 

Hans en Michel waren gelijk geëindigd, maar doordat Michel 4x een 10 schoot en Hans 3x een 10, is Michel de winnaar van de PLUS nakamp.

 

Met de koppels zijn Jos en Maurits 1e geworden met 46 matchpunten. 4 meer dan de koppels van de gedeelde 2e plek.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page