top of page

De Peeshaak

ODYSS klaar.gif

De peeshaak is eigenlijk een onmisbaar artikel bij onze uitrusting. 

 

Ik zal allereerst voor die mensen die een verstelbare boog hebben vertellen waarom. Een heleboel bogen kunnen via een opschroefmechanisme, daar waar de lat het middenstuk ingaat, opgeschroefd worden om zo wat extra ponden uit de boog te halen.

Op zich is dit een schitterende vinding, want je maakt hiermee de boog een stuk variabeler. Je moet echter wel in de gaten houden dat dit niet zomaar kan, want je moet wel degelijk een paar maten in de gaten houden, zoals de afstand van de bovenlat naar de pees, de afstand van de onderlat naar de lat en vergeet niet het nokpunt op de pees.


Dit alles verandert als je hier aan gaat draaien. Om dit goed te doen volgen hier een aantal tips voor als we de boog gaan opschroeven. 

 

We praten over de afstand boven en de afstand onder lat.
De afstand van de bovenlat wordt gemeten vanaf de plaats waar het middenstuk overgaat in de bovenlat naar de pees toe en we bewegen de peeshaak zo dat we de kortste afstand meten.

We herhalen dit bij de onderlat. 

Een vast gegeven is dat hiertussen een verschil moet zitten van ongeveer 6 tot 8 mm. 

Voorbeeld:

Boven wordt met de peeshaak gemeten 19,8 cm en onder 19,2 cm, wat betekent dat de bovenlat 6 mm groter staat, hetgeen goed is.
Is dit niet zo dan moet het opschroefmechanisme zo verdraaid worden dat het verschil tussen de boven-en onder lat wel zo is.

Rechtsom draaien verkleint de afstand en maakt de boog zwaarder, linksom draaien vergroot de afstand en maakt de boog lichter.
Ook als de boog niet opgeschroefd wordt is het toch raadzaam om dit van tijd tot tijd te controleren met de peeshaak, het is namelijk zo dat dit door de trillingen van tijd tot tijd kan verlopen.

 

In het volgende zal ik wat vertellen over het nokpunt op de pees, hierbij zal tevens blijken dat de peeshaak een onmisbaar hulpstuk is.

Clubgebouw Zeehavenlaan 1a te Dordrecht.

Open dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Webmaster Rinus Klijn CONTACT

ODYSS klaar.gif

Agenda

agenda 5.jpg
bottom of page